swine

Ref. EXOone individual kits BASIC 100rxns BASIC + 100rxns oneMIX 50rxns oneMIX 100rxns
TSUI EXOone Trichuris suis + + + +
TGEV EXOone TGEV + + + +
SWPV EXOone Swine Pox Virus + + +
SDCV EXOone Swine Delta Coronavirus + + + +
SHV1 EXOone Suid Alpha Herpesvirus (Aujezsky) + + + +
SSUI EXOone Streptococcus suis + + + +
STHY EXOone Staphylococcus hyicus + + +
SAUR EXOone Staphylococcus aureus + + + +
SVV1 EXOone Seneca Virus Valley + + + +
SENT EXOone Salmonella enterica + + + +
SSU9 EXOone S. suis serotype 9 + +
SSU8 EXOone S. suis serotype 8 + +
SSU7 EXOone S. suis serotype 7 + +
SSU5 EXOone S. suis serotype 5 +
SSU4 EXOone S. suis serotype 4 + +
SSU3 EXOone S. suis serotype 3 +
SSU2 EXOone S. suis serotype 2-1/2 + +
SSU1 EXOone S. suis serotype 1-14 + +
RTVC EXOone Rotavirus C + + + +
RTVA EXOone Rotavirus A + + + +
REQI EXOone Rhodococcus equi + +
PSEU EXOone Pseudomonas aeruginosa + +
PTSV EXOone Porcine Teschovirus + +
PoPV EXOone Porcine Parvovirus + + + +
PEDV EXOone PEDV + + + +
PCV3 EXOone PCV3 + + + +
PCV2 EXOone PCV2 + + + +
LEPT EXOone Pathogenic Leptospira + + + +
PTOX EXOone Pasteurella multocida toxA gene + + + +
PAST EXOone Pasteurella multocida + + + +
CSOR EXOone Paeniclostridium sordelli + + + +
PMCF EXOone P. multocida capsular type F +
PMCE EXOone P. multocida capsular type E +
PMCD EXOone P. multocida capsular type D + +
PMCB EXOone P. multocida capsular type B + +
PMCA EXOone P. multocida capsular type A + +
MSUI EXOone Mycoplasma suis + + + +
MHYS EXOone Mycoplasma hyosynoviae + + + +
MHYR EXOone Mycoplasma hyorhinis + + + +
MHYP EXOone Mycoplasma hyopneumoniae + + + +
MTBC EXOone Mycobacterium tuberculosis complex + +
MYCB EXOone Mycobacterium bovis/caprae + +
MAVC EXOone Mycobacterium avium complex + +
LMON EXOone Listeria monocytogenes + + + +
LAWS EXOone Lawsonia intracellularis + + + +
INFD EXOone Influenza D virus + + + +
INFA EXOone Influenza A virus + + + +
HEPE EXOone Hepatitis E virus + +
HPSU EXOone Glaesserella parasuis + + + +
HP09 EXOone G. parasuis serotype 9 +
HP08 EXOone G. parasuis serotype 8 +
HP07 EXOone G. parasuis serotype 7 +
HP06 EXOone G. parasuis serotype 6 +
HP05 EXOone G. parasuis serotype 5/12 +
HP04 EXOone G. parasuis serotype 4 +
HP03 EXOone G. parasuis serotype 3 +
HP02 EXOone G. parasuis serotype 2 +
HP15 EXOone G. parasuis serotype 15 +
HP14 EXOone G. parasuis serotype 14 +
HP13 EXOone G. parasuis serotype 13 +
HP11 EXOone G. parasuis serotype 11 +
HP10 EXOone G. parasuis serotype 10 +
HP01 EXOone G. parasuis serotype 1/2/11 +
ERUS EXOone Erysipelothrix rhusiopathiae + + + +
EHYR EXOone Enterococcus hirae + + + +
EIME EXOone Eimeria spp. + + +
EX2E EXOone E. coli virulence factor Stx2e + + +
STX2 EXOone E. coli virulence factor Stx2 + + +
ESTB EXOone E. coli virulence factor STb + + +
ESTA EXOone E. coli virulence factor STa + + + +
EFLT EXOone E. coli virulence factor LT + + +
EF06 EXOone E. coli virulence factor F6 (987P) + + +
EF05 EXOone E. coli virulence factor F5 (K99) + + +
EF41 EXOone E. coli virulence factor F41 + + +
EF04 EXOone E. coli virulence factor F4 (K88) + + +
EF18 EXOone E. coli virulence factor F18 (F107) + + + +
EAST EXOone E. coli virulence factor EAST + + + +
AIDA EXOone E. coli virulence factor AIDA + +
ECCO EXOone E. coli internal reference + + +
EEAE EXOone E. coli eae gene + + + +
ISUI EXOone Cystoisospora suis + + + +
CRYP EXOone Cryptosporidium spp. + + + +
CPAR EXOone Cryptosporidium parvum + + + +
COXB EXOone Coxiella burnetii + + + +
CSEP EXOone Clostridium septicum + + + +
CNOV EXOone Clostridium novyi type A and B + + + +
CHLY EXOone Clostridium haemolyticum + + + +
CHAV EXOone Clostridium chauvoei + + + +
CBOT EXOone Clostridium botulinum + + + +
CHLA EXOone Chlamydiaceae + + + +
CABO EXOone Chlamydia abortus + + + +
CJEJ EXOone Campylobacter jejuni + +
CCOL EXOone Campylobacter coli + + + +
CPTI EXOone C. perfringens iota toxin + + +
CPTE EXOone C. perfringens epsilon toxin + + +
CPEX EXOone C. perfringens enterotoxin + + +
CPB2 EXOone C. perfringens beta-2 toxin + + +
CPTB EXOone C. perfringens beta toxin + + +
CPTA EXOone C. perfringens alpha toxin + + + +
TCDB EXOone C. difficile B toxin + + + +
TCDA EXOone C. difficile A toxin + +
BSUI EXOone Brucella suis + +
BRUC EXOone Brucella spp. + + + +
BABO EXOone Brucella abortus + +
BRSP EXOone Brachyspira spp. + + + +
BPIL EXOone Brachyspira pilosicoli + + + +
BINT EXOone Brachyspira intermedia + + + +
BINO EXOone Brachyspira innocens + + + +
BHYO EXOone Brachyspira hyodysenteriae + + + +
BHAM EXOone Brachyspira hampsonii + + + +
BBRO EXOone Bordetella bronchiseptica + + + +
BFTX EXOone Bacteroides fragilis enterotoxin + + + +
APPV EXOone Atypical Porcine Pestivirus + + + +
ANSP EXOone Anaplasma spp. + + +
ASUI EXOone Actinobacillus suis + + + +
APPL EXOone Actinobacillus pleuropneumoniae + + + +
AP09 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 9-11 + +
AP08 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 8 + +
AP07 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 7 + +
AP06 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 6 + +
AP05 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 5 + +
AP04 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 4 + +
AP03 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 3 + +
AP02 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 2 + +
AP19 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 19 + +
AP18 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 18 + +
AP17 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 17 + +
AP16 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 16 + +
AP15 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 15 + +
AP14 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 14 + +
AP13 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 13 + +
AP12 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 12 + +
AP10 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 10 + +
AP01 EXOone A. pleuropneumoniae serotype 1 + +


Ref. EXOone MUTLIPLEX kits (only available in oneMIX format) MULTIPLEX 50rxns MULTIPLEX 100rxns
XPM2 EXOone P. multocida capsular typing (D + E + F) +
XPM1 EXOone P. multocida capsular typing (A + B) +
XHPv EXOone G. parasuis virulent/non virulent +
XHPe EXOone G. parasuis serotypes 8 + 10 +
XHPd EXOone G. parasuis serotypes 7 + 9 +
XHPc EXOone G. parasuis serotypes 4 + 5/12 + 13 +
XHPb EXOone G. parasuis serotypes 3 + 6 + 14 +
XHPa EXOone G. parasuis serotypes 1/2/11 + 2 + 11 +
XTOX EXOone E. coli STa + STb + LT + +
XFM1 EXOone E. coli F5 + F6 + F41 + +
XFM2 EXOone E. coli F4 + F18 + EC + +
XEDE EXOone E. coli F18 + STX2E + EC + +
XADH EXOone E. coli AIDA + EAST + +
XCP1 EXOone C. perfringens α + β + ɛ + +
XCP2 EXOone C. perfringens I + β2 + enterotoxin + +
XBRA EXOone B. hyodysenteriae + B. pilosicoli + +